MBT-F

MBT-F työmalli on kehitetty Lontossa‭, ‬Anna Freud Centerissä Peter Fonagyn johtamassa mentalisaatiotiimissä‭. ‬Se kuuluu osaksi erilaisia mentalisaatiopohjaisia interventoita yksilölliseeen työhön nuorten‭, ‬lasten ja esimerkiksi persoonallisuushäiriöisten aikuisten kanssa‭. ‬MBT-F on integratiivinen työmalli‭, ‬jossa yhdistyy kognitiivisen‭, ‬psykodynaamisen ja systeemiterapeuttisen työn ulottuvuuksia‭. ‬MBT-F Interventio keskittyy perheenjäsenten kykyyn havaita ja ymmärtää toisiaan vuorovaikutussuhteissa‭. ‬Lähtökohtana‭ ‬on perheen itse asettama tavoite‭, ‬joka on usein hyvin käytännöllinen‭, ‬esimerkiksi vähemmän riitoja ruokailutilanteissa‭. ‬MBT-F‭ ‬työskentelyssä pyritään ymmärtämään‭, ‬mitä perheen vuorovaikutuksessa tapahtuu arjen toistuvissa hankalissa tilanteissa‭. ‬Työskentelyyn kuuluu myös psykoedukaatiota‭. ‬Tavoitteena on mentalisaatiokyvyn vahvistumisen kautta löytää erilaisia käytännön ratkaisuja‭ ‬ongelmiin sekä laajemmin lisätä kyvykkyyden tunnetta ja toimivaa vanhemmuutta‭.‬

MBT-F pyrkii tarjoamaan perheelle välineitä‭ (‬ajattelutavan‭, ‬toimintamallin‭), ‬joka auttaa perheitä hoitamaan itse vuorovaikutussuhteitaan‭. ‬Pyrkimys on suoraan tukea vanhempien kykyä heijastaa lapselle hänen mielensä toimintaa siten‭, ‬että vanhemmat kykenevät‭ ‬säätelemään lapsen kokemuksia‭. ‬Mentalisaatiokykyä terapiatilanteessa‭, ‬joka maksimoi perheenjäsenten välistä keskinäistä ymmärrystä‭. ‬Erityisesti pyrkimys on vahvistaa vanhempien empaattista kykyä ymmärtää lastensa kokemuksia‭.‬

MBT-F työskentelyssä lapsi tai lapset ovat aktiivisesti mukana terapiatilanteissa‭. ‬ Pyrkimys on tukea myös heidän kehittyvää ymmärrystään‭ ‬ja‭ ‬auttaa heidän itsesäätelykykyään‭. ‬

(Lähde: Fammi /Saara Salo)