MENTALISAATIO IHMISTYÖSSÄ

JA MUILLA YHTEISKUNNAN OSA-ALUEILLA

Esimerkiksi psykiatrisen hoitotyön, kasvatuksen ja opetuksen tai sosiaalityön (erityisesti lastensuojelun) aloilla työskentelevät ja ovat lisääntyvästä alkaneet integroimaan mentalisaatioon perustuvaa eli nk. reflektiivistä työotetta omaan työtapaansa ja arkeensa. Mentalisaatioon perustuva työte herättää kiinnostusta myös järjestöissä, työnohjauksessa, organisaatioihin ja johtajuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä poliittisessa päätöksenteossa.

Mentalisaatiotöskentelyä tuodaan ajankohtaisesti mm. vauva- ja pikkulapsiperheiden tueksi sekä lisäämään ikääntyvän väestön hyvinvointia.