MENTALISAATIO PSYKOTERAPIASSA

Vaikka mentalisaatioteoria perustuu psykodynaamiseen näkemykseen ihmisen mielen kehityksestä, sen ainutlaatuisuus ja käyttökelpoisuus on suurelta osin sen sovellettavuudessa ja integroitavuudessa teoriataustaltaan erilaisiin, jo olemassaoleviin psykoterapeuttisiin hoitomuotoihin.