YHDISTYKSEN KOULUTUKSIA

MENTALISAATIOON PERUSTUVA HOITO (MBT): PERUSKOULUTUS

(Esite ladattavissa ja jaettavissa PDF-muotoisena allaolevasta linkistä)

Mentalisaatioon perustuva hoito (MBT)

Mentalisointi on kykyä pitää oma ja toisen mieli mielessä. Se on kykyä eläytyä siihen mitä toinen kokee, säilyttäen samalla yhteys omiin tunteisiin ja ajatuksiin. MBT tähtää nimenomaan potilaan mentalisoinnin edistämiseen. MBT kehitettiin alun perin epävakaan persoonallisuuden hoitoon, mutta tällä hetkellä sitä sovelletaan laaja-alaisesti myös monien muiden mielenterveysongelmien hoidossa.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Jarno Tuominen, psykologi, Accredited MBT-Practitioner (British Psychoanalytic Council), työnohjaajakoulutuksessa & MBT-A (Anna Freud Centre, London).

Matti Isosävi, psykologi, psykoterapeutti, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Ajankohta

26.- 28.5.2021
Klo 09:00-17:00 (3. pv päättyy klo 16:00). Koulutus etäyhteydellä. 

Hinta 

980€ (alv 0%) (Huom. Vain Mentalisaatio ry:n jäsenille.)

Paikkoja rajoitetusti, täytetään ilmoittautumisjärjetyksessä. Sitova ilmoittautuminen 31.3. mennessä: jarno.tuominen@aatos.net

Järjestäjät 

Mentalisaatio ry (FIN), Anna Freud Centre (UK)


Kenelle koulutus soveltuu?

Olet soveltuva koulutukseen täyttäessäsi seuraavat kriteerit:
-Olet terveydenhuollon ammattilainen (olet Terhikki-rekisterissä), esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri tai psykoterapeutti
-Sinulla on perustiedot persoonallisuuden kehityksestä ja persoonallisuushäiriöistä
-Olet tehnyt kliinistä työtä vähintään vuoden
-Olet Mentalisaatio ry:n jäsen, tai liittynyt ennen sitovaa ilmoittautumista osoitteessa: mentalisaatioyhdistys.fi/liityjaseneksi (jäsenmaksu 30€/vuosi)
Koulutukseen osallistuminen ei vaadi henkilökohtaista kokemusta psykoterapiasta tai psykoterapeuttisesta työskentelystä, mutta se lasketaan eduksi. 

Peruskoulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea suoraan syyskuussa 2021 alkavaan vuoden kestävään käytännön tason MBT-jatkokoulutukseen. Molempien koulutusten hyväksytyn suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea kansainvälistä mentalisaatioterapeutin pätevyyttä. Hakiessa tulee ilmoittaa, hakeeko pelkästään peruskoulutukseen, vai samalla myös käytännön tason MBT-koulutukseen.

Linkki jatkokoulutukseen:

https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/mentalisaatioterapian-prosessikoulutus/?fbclid=IwAR35mntM0UA-M-YpQgyUfaMvbM28OGAhwPYVmjBzJqG47RcGnQ7bXwFmvF8

Koulutusta voi halutessaan täydentää yhteensä n. neljän tunnin online-luennoista Mentalisaatioon perustuvan hoidon teoreettisesta taustasta. Tämän englanninkielisen lisäosan voi hankkia suoraan Anna Freud Centren kautta (125 GBP): https://www.annafreud.org/training/training-and-conferences-overview/online-training-live-and-self-directed-courses/mentalizing-and-mentalization-based-treatment-with-adults-mbt-adult-an-introduction/

Koulutuksia koskevat kysymykset: 

matti.keinanen@pp.fimnet.fi tai jarno.tuominen@aatos.net


MENTALISAATIOTERAPIAN PROSESSIKOULUTUS 

(Esite ladattavissa ja jaettavissa PDF-muotoisena allaolevasta linkistä)

Mentalisaatio ry järjestää yhteistyössä Anna Freud Centren (Lontoo, Iso-Britannia) kanssa vuoden kestävän mentalisaatioterapian prosessikoulutuksen. Koulutus johtaa kansainväliseen mentalisaatioterapeutin pätevyyteen. Koulutus toteutuu syyskuussa 2021-kesäkuussa 2022.


Mentalisointi on kykyä pitää oma ja toisen mieli mielessä. Mentalisoidessamme me voimme huomioida esimerkiksi tunteiden vaikutusta omaan mieleemme, mutta samalla jättää tilaa myös sille millainen vaikutus meillä on muiden mieliin. Kyky on aivan keskiössä psykoterapeuttisessa työssä ja muutoksessa.

Ensimmäinen suomenkielinen Mentalisaatioterapian (MBT) prosessikoulutus järjestetään yhteistyössä Anna Freud Centren kanssa. Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja sen suorittaminen johtaa MBT Accredited Practitioner (British Psychoanalytic Council) -tason pätevyyteen. Käsillä on ainutlaatuinen tilaisuus saada kansainvälinen pätevöityminen vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaan hoitomuotoon.

Koulutus antaa kansainvälisen pätevyyden toimia mentalisaatioterapeuttina. 

Aika

10.09.2021 - 10.06.2022

Koulutuspäivät pidetään klo 9-16 seuraavina päivinä:

  • Vuonna 2021: 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
  • Vuonna 2022: 21.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6.

Paikka

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena.

Kohderyhmä

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset (merkitty Terhikkirekisteriin), joilla on vähintään vuoden kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiempaa AFC:n virallisen MBT Basic Training -koulutuksen suorittamista joko Anna Freud Centressä Lontoossa tai muualla maailmassa. MBT Basic Training-koulutuksen Helsingissä vuonna 2019 suorittaneet voivat siten hakea suoraan tähän Mentalisaatioterapian (MBT) prosessikoulutukseen. Suomenkielisen vuoden 2020 MBT Basic Training -koulutuksen ilmoittautuminen on auki (kts. yst. tämä sivu). Koulutus järjestetään toukokuussa 26-28.5.2020."

Näistä koulutukseen hakeutumiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä voi tiedustella koulutuksen johtajalta Matti Keinäseltä: matti.keinanen@pp.fimnet.fi

Sisältö

Koulutus sisältää yhteensä kymmenen kuuden tunnin seminaaripäivää (seminaarit kerran kuukaudessa) ja työnohjausprosessin. Seminaarit sisältävät mentalisaatioterapian kliinisen teorian, hoitomenetelmän ja hoidon toteutuksen opetuksen.

Pääkouluttajat ovat suomalaisia mentalisaatioterapeutteja ja siten seminaarit ovat täysin suomenkielisiä.

Koulutus kokonaisuudessaan on hyvin käytännönläheinen, keskittyen kehittämään osallistujien kliinisiä valmiuksia. Osallistujat hoitavat koulutuksen osana vähintään kahta potilasta (tai ryhmää), joiden työnohjatun hoidon kesto on vähintään 20 tuntia. Kumpaankin hoitoon heidän tulee saada vähintään neljä tuntia työnohjausta. Näiden työnohjattujen terapiatuntien tulee olla videoituja. Työnohjaajina toimivat sekä suomalaiset että kansainväliset AFC:n MBT Supervisor -pätevyyden omaavat työnohjaajat. Työnohjaus ei sisälly osallistumismaksuun.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Jarno Tuominen, psykologi, Accredited MBT-practitioner (Anna Freud Centre).

Hinta

Koulutuksen hinta 2450€. Työnohjaus ei sisälly osallistumismaksuun.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Koulutuksen johtaja Matti Keinänen, matti.keinanen@pp.fimnet.fi ja

Turun kesäyliopiston rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614.

Ilmoittautumiset 28.05.2021 mennessä.