YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA


Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen 19.3. klo 17.30 etäyhteydellä. 


Vuosikokouksen yhteydessä jäsenilta klo 18.00-20.00 

Gudrun Kristmannsdottir:
Mentalisaationäkökulma syömishäiriöiden terapeuttisessa hoidossa


Esityslista
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2) esitetään vuosikertomus
3) esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
4) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavaksi vuodeksi ja päätetään niiden hyväksymisestä
5) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
6) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja mahdolliset varajäsenet.
7) valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
8) päätetään muista vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Ilmoittautumiset: jarno.tuominen@aatos.net