YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA

MENTALISAATIOTERAPIAN PROSESSIKOULUTUS 

Mentalisaatio ry järjestää yhteistyössä Anna Freud Centren (Lontoo, Iso-Britannia) kanssa vuoden kestävän mentalisaatioterapian prosessikoulutuksen. Koulutus johtaa kansainväliseen mentalisaatioterapeutin pätevyyteen. Koulutus toteutuu syyskuussa 2021-kesäkuussa 2022.

(Esite ladattavissa ja jaettavissa PDF-muotoisena ylläolevasta linkistä)

Mentalisointi on kykyä pitää oma ja toisen mieli mielessä. Mentalisoidessamme me voimme huomioida esimerkiksi tunteiden vaikutusta omaan mieleemme, mutta samalla jättää tilaa myös sille millainen vaikutus meillä on muiden mieliin. Kyky on aivan keskiössä psykoterapeuttisessa työssä ja muutoksessa.

Ensimmäinen suomenkielinen Mentalisaatioterapian (MBT) prosessikoulutus järjestetään yhteistyössä Anna Freud Centren kanssa. Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja sen suorittaminen johtaa MBT Accredited Practitioner (British Psychoanalytic Council) -tason pätevyyteen. Käsillä on ainutlaatuinen tilaisuus saada kansainvälinen pätevöityminen vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaan hoitomuotoon.

Koulutus antaa kansainvälisen pätevyyden toimia mentalisaatioterapeuttina. 

Aika

10.09.2021 - 10.06.2022

Koulutuspäivät pidetään klo 9-16 seuraavina päivinä:

  • Vuonna 2021: 10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
  • Vuonna 2022: 21.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6.

Paikka

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena.

Kohderyhmä

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset (merkitty Terhikkirekisteriin), joilla on vähintään vuoden kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiempaa AFC:n virallisen MBT Basic Training koulutuksen suorittamista joko Anna Freud Centressä Lontoossa tai muualla maailmassa. MBT Basic Training-koulutuksen Helsingissä vuonna 2019 suorittaneet voivat siten hakea suoraan tähän Mentalisaatioterapian (MBT) prosessikoulutukseen. MBT Basic Training -koulutuksen voi tällä hetkellä suorittaa etänä Anna Freud Centressä, ks. MBT-koulutukset: https://www.annafreud.org/training/training-and-conferences-overview/online-training-live-and-self-directed-courses/

Näistä koulutukseen hakeutumiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä voi tiedustella koulutuksen johtajalta Matti Keinäseltä: matti.keinanen@pp.fimnet.fi

Sisältö

Koulutus sisältää yhteensä kymmenen kuuden tunnin seminaaripäivää (seminaarit kerran kuukaudessa) ja työnohjausprosessin. Seminaarit sisältävät mentalisaatioterapian kliinisen teorian, hoitomenetelmän ja hoidon toteutuksen opetuksen.

Pääkouluttajat ovat suomalaisia mentalisaatioterapeutteja ja siten seminaarit ovat täysin suomenkielisiä.

Koulutus kokonaisuudessaan on hyvin käytännönläheinen, keskittyen kehittämään osallistujien kliinisiä valmiuksia. Osallistujat hoitavat koulutuksen osana vähintään kahta potilasta (tai ryhmää), joiden työnohjatun hoidon kesto on vähintään 20 tuntia. Kumpaankin hoitoon heidän tulee saada vähintään neljä tuntia työnohjausta. Näiden työnohjattujen terapiatuntien tulee olla videoituja. Työnohjaajina toimivat sekä suomalaiset että kansainväliset AFC:n MBT Supervisor -pätevyyden omaavat työnohjaajat. Työnohjaus ei sisälly osallistumismaksuun.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Jarno Tuominen, psykologi, Accredited MBT-practitioner (Anna Freud Centre).

Matti Isosävi, PsM, psykoterapeutti, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Lisätietoja

Koulutuksen johtaja Matti Keinänen, matti.keinanen@pp.fimnet.fi ja

Turun kesäyliopiston rehtori TuulaAamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi

tai 0400 615 614

Hinta

Koulutuksen hinta 2450€. Työnohjaus ei sisälly osallistumismaksuun.

Ilmoittautumiset

28.05.2021 mennessä 


AMBIT - MENTALISAATIOPOHJAINEN TYÖSKENTELY TIIMEISSÄ JA VERKOSTOISSA 

AMBIT? AMBIT on mentalisaatio-pohjaiseen ajatteluun ja työskentelyyn pohjaava malli, jonka avulla: 1) pyritään luomaan työskentely-yhteys haastavien nuorten (nykyisin myös perheiden, lasten ja aikuisten) kanssa, sekä 2) opetetaan tiimejä ja verkostoja työskentelemään kokonaisvaltaisesti uudella, mentalisoivalla tavalla. AMBIT on ennen kaikkea uudenlainen tapa ajatella ja työskennellä erityisesti haastavien asiakkaiden kanssa työskenteleville tiimeille.

Mitä on AMBIT-työskentely haastavien nuorten, perheiden ja aikuisten kanssa? 

AMBIT-malli antaa ajatuksia ja työkaluja kaikille, jotka kohtaa-vat työssään vaikeasti kontaktiin tulevia asiakkaita. Sen suuri anti on yhteisöllisen toimijuuden vahvistaminen ja tukeminen: miten tiimin jäsenet ja verkosto oppivat paremmin toimimaan yhteistyössä, toisiaan tukien ja yhteisiä tavoitteita luoden. Työskentelyn kautta mentalisointi yhteisöllisenä taitona vahvistuu. 

Workshopissa havainnollistetaan AMBIT-työskentelymallia ja sen soveltamista käytännössä. Koulutus järjestetään etäyhteydellä englanniksi. 

Ohjelma 22.4.2021 n. klo 10.30-17.00 (tarkentuu) 

1. What kind of problems require a solution like AMBIT? Considering Multiple-needs, Complexity, Non-conventional helpseeking, Risk and a partial evidence-base. AMBIT as an 'open source' learning programme - the need for Mentalizing in 4 directions (Clients, Teams, Networks and Learning) and the AMBIT wheel. [kahvitauko] 

2. Working with Clients. Balancing risk management against scaffolding existing relationships. Keeping your bearings in chaos: Active Planning and a tool to help (the "egg and triangle"). [lounastauko] 

3. Working with Teams. Balancing the creation of individual 'key' therapeutic relationships with Epistemic Trust against the need to maintain a "well-connected team". A discipline for help-seeking conversations in teams ("Thinking Together") [kahvitauko] 

4. Working with Networks. Balancing the requirement to address complexity (difficulties in multiple domains) with the need to avoid disintegration across complex helping networks. Two disciplines for mapping network relationships and understandings/misunderstandings (Pro-grams and Dis-integration grids). 

Kouluttajat Kouluttajina toimii mallin kehittäjä Dickon Bevington sekä Liz Cracknell (Anna Freud Centre) 

Ilmoittautuminen Koulutuksen hinta: 330€ (ALV 0%). Koulutus vain mentalisaatioyhdistyksen jäsenille.

Sitova ilmoittautuminen: jarno.tuominen@aatos.net 

AMBIT työskentelyyn voi tutustua myös oheisten videoiden kautta: 

https://www.youtube.com/watch?v=g2bk7sSKD-c&list=PLJK5O2B_tNfmo8FRObOGKZ0jr3dhaiM_D

Avoimen julkaisun AMBIT-ohjeistus on saatavilla: 

https://manuals.annafreud.org/ambit ja laajempana kirjana https://global.oup.com/academic/product/adaptive-mentalization-based-integrative-treatment-9780198718673?cc=fi&lang=en&